ชื่อหนังสือ พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ก - พ 2551
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองนิติการ , 2551
ลักษณะทางกายภาพ 21 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, กฎหมายกรมการจัดหางาน
สารสังเขป พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
วันที่บันทึกข้อมูล 27/02/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551211889020400006022_0.pdf