ชื่อหนังสือ LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกันยายน 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 605 ศ - ว 2550
พิมพลักษณ์ ขอนแก่น : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น , 2550
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกันยายน 2550
วันที่บันทึกข้อมูล 14/09/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกันยายน 25501-8574020400005271_0.pdf