ชื่อหนังสือ วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองวิจัยตลาดแรงงาน
ชนิดเอกสาร C
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 606 ก 111 ว 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2550
ลักษณะทางกายภาพ 32 หน้า
ISBN 1686-7416
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป บทสรุปผู้บริหาร,สถานการณ์เศรษฐกิจ,สถานการณ์ตลาดแรงงาน,ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ,ความต้องการแรงงานผ่านหนังสือพิมพ์,การไปทำงานต่างประเทศ,การทำงานของคนต่างด้าว,ผลการสำรวจความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงาน,อุสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน,อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
วันที่บันทึกข้อมูล 19/07/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 25501-32602020400005079_0.pdf