ชื่อหนังสือ ข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 606 ข - ส 2550
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 , 2550
ลักษณะทางกายภาพ 18 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป ข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2550
วันที่บันทึกข้อมูล 11/07/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 25501-18461020400005064_0.pdf