ชื่อหนังสือ SUPPLY OF THAI MANPOWER
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ THE DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
ชนิดเอกสาร M
ภาษา อังกฤษ
เลขหมู่ 13.01.2 T - S C.1
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : THE DEPARTMENT OF EMPLOYMENT , N.D.
ลักษณะทางกายภาพ 22 P
ISBN
หัวเรื่อง เอกสารเผยแพร่, การมีงานทำ,ตลาดแรงงาน
สารสังเขป INTRODUCING THE OVERSEAS PLACEMENT SERVICE DIVISION, SUPPLY OF LABOUR BY THE DEPARTMENT OF EMPLAYMENT, FLOW - CHART OF OVERSEAS RECRUITMENT BY THE DEPARTMENT OF EMPLOYMENT,ADDRESS OF THEAI LABOUR ATTACHE OFFICE
วันที่บันทึกข้อมูล 09/11/2547
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 383020400002517_0.pdf
2INTRODUCING THE OVERSEAS PLACEMENT SERVICE DIVISION,SUPPLY OF LABOUR BY THE DEPARTMENT OF EMPLAYMENT,FLOW - CHART OF OVERSEAS RECRUITMENT BY THE DEPARTMENT OF EMPLOYMENT,ADDRESS OF THEAI LABOUR ATTACHE OFFICE1-11368020400002517_1.pdf
3APPENDIX13-23360020400002517_2.pdf