ชื่อหนังสือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน" วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช (Zone P1B และ Southern Gallery)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 907 ส - ส 2561
พิมพลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช , 2561
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, นัดพบแรงงาน
สารสังเขป สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน" วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช (Zone P1B และ Southern Gallery)
วันที่บันทึกข้อมูล 13/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน" วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช (Zone P1B และ Southern Gallery) 5020400017478_0.pdf