ชื่อหนังสือ ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 902 ส - ข 2561
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6) , 2561
ลักษณะทางกายภาพ 1-15 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
สารสังเขป ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)
วันที่บันทึกข้อมูล 09/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน) 10020400017475_0.pdf