ชื่อหนังสือ การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เจนจิรา เดชะรัฐ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 จ 713 ค 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 10 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ, การดำเนินงาน
สารสังเขป การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
วันที่บันทึกข้อมูล 01/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว108020400017456_0.pdf