ชื่อหนังสือ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวปี ๒๕๕๙ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เจนจิรา เดชะรัฐ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 จ 713 ค 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า : ภาคผนวก.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ, การดำเนินงาน
สารสังเขป โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวปี ๒๕๕๙
วันที่บันทึกข้อมูล 01/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวปี ๒๕๕๙125020400017455_0.pdf