ชื่อหนังสือ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางานกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดารุพัสตร์ ลิ้มประวานิช
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ด 111 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 10 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ, การดำเนินงาน
สารสังเขป การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางานกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่บันทึกข้อมูล 01/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางานกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน106020400017454_0.pdf