ชื่อหนังสือ การจัดระบบการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดารุพัสตร์ ลิ้มประวานิช
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ด 111 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 19 หน้า : ภาคผนวก.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ, การดำเนินงาน
สารสังเขป การจัดระบบการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ
วันที่บันทึกข้อมูล 01/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การจัดระบบการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ153020400017453_0.pdf
2ภาคผนวก 1020400017453_1.pdf