ชื่อหนังสือ การสร้างนักบริการจัดหางานอย่างมืออาชีพ (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อภิชาติ วงษ์กาฬสินธุ์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 อ 252 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : สำนักงานจัดหางานอุดรธานี , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 14 หน้า : ภาคผนวก.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน , ตลาดแรงงาน
สารสังเขป การสร้างนักบริการจัดหางานอย่างมืออาชีพ
วันที่บันทึกข้อมูล 01/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การสร้างนักบริการจัดหางานอย่างมืออาชีพ143020400017452_0.pdf