ชื่อหนังสือ การตรวจจับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อภิชาติ วงษ์กาฬสินธุ์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 อ 252 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : สำนักงานจัดหางานอุดรธานี , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 19 หน้า : ภาคผนวก.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การคุ้มครองคนหางาน,การหลอกลวงคนหางานและคนหางาน
สารสังเขป การตรวจจับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม
วันที่บันทึกข้อมูล 01/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การตรวจจับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม192020400017451_0.pdf
2บรรณานุกรม, ภาคผนวก 1020400017451_1.pdf