ชื่อหนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนผลผลิตปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะขชินทร์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ศ 111 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : สำนักงานเลขานุการกรม , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า :
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ, การดำเนินงาน
สารสังเขป การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนผลผลิตปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วันที่บันทึกข้อมูล 01/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนผลผลิตปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น151020400017450_0.pdf