ชื่อหนังสือ การอุทธรณ์คำสั่งหักหลักประกันบริษัทจัดหางานไทยโกลบอลเมริท จำกัด (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สุเทพ เบญจภาคีสกุล
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ส 781 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : กองนิติการ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 9 หน้า : ภาคผนวก.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ, การดำเนินงาน
สารสังเขป การอุทธรณ์คำสั่งหักหลักประกันบริษัทจัดหางานไทยโกลบอลเมริท จำกัด
วันที่บันทึกข้อมูล 31/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การอุทธรณ์คำสั่งหักหลักประกันบริษัทจัดหางานไทยโกลบอลเมริท จำกัด91020400017446_0.pdf