ชื่อหนังสือ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปัตตานี เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ส- ป 2561
พิมพลักษณ์ จังหวัดปัตตานี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี , 2561
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปัตตานี คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน สัญชาติเมียนมา นายทา ซัน
วันที่บันทึกข้อมูล 30/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปัตตานี คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน สัญชาติเมียนมา นายทา ซัน 3020400017442_0.pdf