ชื่อหนังสือ การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการจัดหางานผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สายบัว หุ่นจันทร์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 701 ส 111 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ
สารสังเขป การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการจัดหางานผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
วันที่บันทึกข้อมูล 29/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการจัดหางานผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน83020400017439_0.pdf