ชื่อหนังสือ การพัฒนารูปแบบการให้บริการในงานรับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของคนหางานกรณีศึกษาการรับแจ้งการไปทำงานในต่างประเทศของคนหางาน ของสำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สนธยา กาลาศรี
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 709 ส 191 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ,การหลอกลวง,การช่วยเหลือ,กองทุน
สารสังเขป การพัฒนารูปแบบการให้บริการในงานรับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของคนหางานกรณีศึกษาการรับแจ้งการไปทำงานในต่างประเทศของคนหางาน ของสำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓
วันที่บันทึกข้อมูล 29/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การพัฒนารูปแบบการให้บริการในงานรับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของคนหางานกรณีศึกษาการรับแจ้งการไปทำงานในต่างประเทศของคนหางาน ของสำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓135020400017436_0.pdf