ชื่อหนังสือ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน กรณีศึกษาเพื่อดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนหลอกลวงไปทำงานประเทศเกาหลีใต้ และประเทสญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สนธยา กาลาศรี
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 702 ส 191 ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 16 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การคุ้มครองคนหางาน,การหลอกลวงคนหางานและคนหางาน
สารสังเขป คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน กรณีศึกษาเพื่อดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนหลอกลวงไปทำงานประเทศเกาหลีใต้ และประเทสญี่ปุ่น
วันที่บันทึกข้อมูล 29/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน กรณีศึกษาเพื่อดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนหลอกลวงไปทำงานประเทศเกาหลีใต้ และประเทสญี่ปุ่น162020400017435_0.pdf