ชื่อหนังสือ การพัฒนากระบวนงานจัดหางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อุบล ช่วยพัฒน์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 710 อ 832 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน , ตลาดแรงงาน
สารสังเขป การพัฒนากระบวนงานจัดหางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 26/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การพัฒนากระบวนงานจัดหางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน1510020400017420_0.pdf