ชื่อหนังสือ การเตรียมความพร้อมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศกรณีคนหางานที่สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ณคประภา บำรุงสุข
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 709 ณ 111 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ,การหลอกลวง,การช่วยเหลือ,กองทุน
สารสังเขป การเตรียมความพร้อมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศกรณีคนหางานที่สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
วันที่บันทึกข้อมูล 26/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การเตรียมความพร้อมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศกรณีคนหางานที่สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี83020400017416_0.pdf
2ภาคผนวก201020400017416_1.pdf