ชื่อหนังสือ การบริหารจัดการกระบวนการจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีในระบบ EPS (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ณคประภา บำรุงสุข
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 709 ณ 111 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 11 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ,การหลอกลวง,การช่วยเหลือ,กองทุน
สารสังเขป การบริหารจัดการกระบวนการจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีในระบบ EPS
วันที่บันทึกข้อมูล 26/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การบริหารจัดการกระบวนการจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีในระบบ EPS118020400017415_0.pdf
2ภาคผนวก223020400017415_1.pdf