ชื่อหนังสือ การจัดทำประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา รายจังหวัด (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 710 ภ 111 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 9 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน , ตลาดแรงงาน
สารสังเขป การจัดทำประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา รายจังหวัด
วันที่บันทึกข้อมูล 26/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การจัดทำประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา รายจังหวัด91020400017412_0.pdf