ชื่อหนังสือ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ส- ป 2560
พิมพลักษณ์ จังหวัดนครราชสีมา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา , 2560
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน MR.LEON KOUDELAK สัญชาติเช็ค
วันที่บันทึกข้อมูล 19/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน MR.LEON KOUDELAK สัญชาติเช็ค 8020400017401_0.pdf