ชื่อหนังสือ วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 902 ว - ส 2561
พิมพลักษณ์ จังหวัดมหาสารคาม : สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม , 2561
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
สารสังเขป วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
วันที่บันทึกข้อมูล 09/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 32020400017374_0.pdf