ชื่อหนังสือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 907 ส - ส 2560
พิมพลักษณ์ จังหวัดนนทบุรี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี , 2561
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, นัดพบแรงงาน
สารสังเขป สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสมัครงานนัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า ชั้น 1 (เมเจอร์นนทบุรี) ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่บันทึกข้อมูล 05/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3020400017365_0.pdf