ชื่อหนังสือ แจ้งรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากทางการลาว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ส - จ 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2560
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป แจ้งรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากทางการลาว จำนวน ๒๐ บริษัท และศูนย์บริการจัดหางาน จำนวน ๑ ศูนย์
วันที่บันทึกข้อมูล 26/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แจ้งรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากทางการลาว จำนวน ๒๐ บริษัท และศูนย์บริการจัดหางาน จำนวน ๑ ศูนย์ 8020400017341_0.pdf