ชื่อหนังสือ ประกาศสำนังานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ส - ป 2560
พิมพลักษณ์ จังหวัดนครปฐม : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม , 2560
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป ประกาศสำนังานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางานบางเลนอมมิเกรต จำกัด
วันที่บันทึกข้อมูล 21/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ประกาศสำนังานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางานบางเลนอมมิเกรต จำกัด 8020400017311_0.pdf