ชื่อหนังสือ สถิติจัดหางาน 2559 YEAR BOOK OF EMPLOYMENT STATISTICS 2016
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 501 ก - ส 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 1 - 230 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง สถิติ, สถิติกรมการจัดหางาน
สารสังเขป สถิติจัดหางาน 2559 YEAR BOOK OF EMPLOYMENT STATISTICS 2016
วันที่บันทึกข้อมูล 15/09/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สถิติจัดหางาน 2559 YEAR BOOK OF EMPLOYMENT STATISTICS 2016 38020400017079_0.pdf