ชื่อหนังสือ แนวทางการระบชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อรองรับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) (ผลงานลำดับที่ 2 )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อังคณา เชิดชูจึง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 อ 488 น 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน,การรับงานไปทำที่บ้าน
สารสังเขป แนวทางการระบชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อรองรับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) (ผลงานลำดับที่ 2 )
วันที่บันทึกข้อมูล 30/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวทางการระบชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อรองรับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) (ผลงานลำดับที่ 2 ) 11020400016950_0.pdf