ชื่อหนังสือ การประสานงานส่งผู้บริหารกรมการจัดหางานเข้าร่วมการประชุมและศึกษา ดูงาน ศึกษากรณีการเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๑ ปี (EPS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สุกันนา พรผาติ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ส 111 ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 16 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ,การหลอกลวง,การช่วยเหลือ,กองทุน
สารสังเขป การประสานงานส่งผู้บริหารกรมการจัดหางานเข้าร่วมการประชุมและศึกษา ดูงาน ศึกษากรณีการเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๑ ปี (EPS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
วันที่บันทึกข้อมูล 30/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 21020400016947_0.pdf
2ภาคผนวก 6020400016947_1.pdf