ชื่อหนังสือ การจัดทำคู่มือการบริการจัดหางานในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานเรื่องที่ 2
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ พัลลภา ยอดกลิ่น
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 พ 111 ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 16 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป การจัดทำคู่มือการบริการจัดหางานในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานเรื่องที่ 2
วันที่บันทึกข้อมูล 30/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การจัดทำคู่มือการบริการจัดหางานในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานเรื่องที่ 2 30020400016946_0.pdf