ชื่อหนังสือ การให้บริการจัดหางานผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smartphone
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อัญชลี สิทธิกรกุล
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 อ 525 ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า ภาพประกอบ,ตาราง
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน,คอมพิวเตอร์
สารสังเขป การให้บริการจัดหางานผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smartphone
วันที่บันทึกข้อมูล 30/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การให้บริการจัดหางานผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smartphone 23020400016940_0.pdf