ชื่อหนังสือ โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อัญชลี สิทธิกรกุล
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 อ 525 ค 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 16 หน้า ภาพประกอบ,ตาราง
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่บันทึกข้อมูล 30/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 5020400016939_0.pdf
2ภาคผนวก 2020400016939_1.pdf