ชื่อหนังสือ แนวทางการจัดการความรู้และการจัดเก็บความรู้ภายในกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รชฏา ดุกสุกแก้ว
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ร 111 น 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป แนวทางการจัดการความรู้และการจัดเก็บความรู้ภายในกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ ๒)
วันที่บันทึกข้อมูล 29/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวทางการจัดการความรู้และการจัดเก็บความรู้ภายในกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ ๒) 16020400016936_0.pdf