ชื่อหนังสือ การเก็บค่าธรรมเนียบใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาวิตรี ศรีเดช
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ส 687 ก 2559
พิมพลักษณ์ จังหวัดระยอง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การเก็บค่าธรรมเนียบใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง (ผลงานเรื่องที่ 1)
วันที่บันทึกข้อมูล 28/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 18020400016920_0.pdf
2บรรณานุกรม , ภาคผนวก 8020400016920_1.pdf