ชื่อหนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี (ผลงานเรื่องที่ 2 )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ น้อยทิพย์ เอี่ยมหลี
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 น 111 ก 2559
พิมพลักษณ์ จังหวัดเพชรบุรี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุ , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป การเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี (ผลงานเรื่องที่ 2 )
วันที่บันทึกข้อมูล 28/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี (ผลงานเรื่องที่ 2 ) 17020400016919_0.pdf