ชื่อหนังสือ แนวทางการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปิยวรรณ เนตรทิพย์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ป 111 น 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : สำนับริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป แนวทางการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา (ผลงานเรื่องที่ 2)
วันที่บันทึกข้อมูล 28/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวทางการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา (ผลงานเรื่องที่ 2) 21020400016917_0.pdf