ชื่อหนังสือ การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบวาระการจ้างงาน ๔ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ : สำนับริหารแรงงานต่างด้าว (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปิยวรรณ เนตรทิพย์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ป 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : สำนับริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 11 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบวาระการจ้างงาน ๔ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ : สำนับริหารแรงงานต่างด้าว (ผลงานเรื่องที่ 1)
วันที่บันทึกข้อมูล 28/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ ๑ - ๘ 9020400016916_0.pdf
2บรรณานุกรม - ภาคผนวก 3020400016916_1.pdf
3ภาคผนวก2 4020400016916_2.pdf