ชื่อหนังสือ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จิรายุ ชมภูมิ่ง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 จ 537 ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 11 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ ๒)
วันที่บันทึกข้อมูล 28/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ ๒) 49020400016915_0.pdf