ชื่อหนังสือ การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จิรายุ ชมภูมิ่ง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 จ 537 ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ ๑)
วันที่บันทึกข้อมูล 28/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ ๑) 29020400016914_0.pdf