ชื่อหนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ (ครูชาวต่างชาติ) ในสถานศึกษาของรัฐบาลจังหวัดอุทัยธานี (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ม 511 ก 2558
พิมพลักษณ์ จังหวัดอุทัยธานี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 9 หน้า ; ภาพประกอบ
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ (ครูชาวต่างชาติ) ในสถานศึกษาของรัฐบาลจังหวัดอุทัยธานี (ผลงานเรื่องที่ ๒)
วันที่บันทึกข้อมูล 28/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 7020400016913_0.pdf
2ภาคผนวก 2020400016913_1.pdf