ชื่อหนังสือ การดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจังหวัดอุทัยธานี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๗ (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ม 511 ก 2558
พิมพลักษณ์ จังหวัดอุทัยธานี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า ; ภาพประกอบ
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจังหวัดอุทัยธานี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๗ (ผลงานเรื่องที่ ๑)
วันที่บันทึกข้อมูล 28/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 6020400016910_0.pdf
2ภาคผนวก 4020400016910_1.pdf