ชื่อหนังสือ การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเองจังหวัดอำนาจเจริญ (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สินีนาฏ บรรลือทรัพย์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ส 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเองจังหวัดอำนาจเจริญ (ผลงานเรื่องที่ ๑)
วันที่บันทึกข้อมูล 27/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 9020400016903_0.pdf
2บรรณานุกรม - ภาคผนวก 5020400016903_1.pdf