ชื่อหนังสือ แนวคิดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติ เมียงมา ลาว กัมพูชา ด้วยระบบนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) จังหวัดนครนายก (ผลงานลำดับที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิไลลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ว 734 น 2559
พิมพลักษณ์ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป แนวคิดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติ เมียงมา ลาว กัมพูชา ด้วยระบบนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) จังหวัดนครนายก (ผลงานลำดับที่ 2
วันที่บันทึกข้อมูล 27/03/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวคิดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติ เมียงมา ลาว กัมพูชา ด้วยระบบนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) จังหวัดนครนายก (ผลงานลำดับที่ 28119020400016719_0.pdf