ชื่อหนังสือ การจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าว (ผลงานลำดับที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กนกพร ทรัพย์เย็น
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ก 111 ก 2559
พิมพลักษณ์ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 19 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าว (ผลงานลำดับที่ 1)
วันที่บันทึกข้อมูล 27/03/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าว (ผลงานลำดับที่ 1) 51020400016716_0.pdf
2บรรณานุกรมภาคผนวก 10020400016716_1.pdf