ชื่อหนังสือ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จศึกษากรณีศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร (ผลงานลำดับที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กนกจันทร์ โชคผ่อง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ก 111 ก 2559
พิมพลักษณ์ ลพบุรี : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 16 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จศึกษากรณีศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร (ผลงานลำดับที่ 2
วันที่บันทึกข้อมูล 22/03/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จศึกษากรณีศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร (ผลงานลำดับที่ 21659020400016709_0.pdf