ชื่อหนังสือ การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ผลงานลำดับที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กนกจันทร์ โชคผ่อง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ค 111 ส 2559
พิมพลักษณ์ ลพบุรี : กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 9 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ผลงานลำดับที่ 1)
วันที่บันทึกข้อมูล 22/03/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ผลงานลำดับที่ 1)941020400016708_0.pdf
2บรรณานุกรม ภาคผนวก 18020400016708_1.pdf