ชื่อหนังสือ ผู้สำเร็จการศึกษาพ.ศ. 2559 ที่ประสงค์จะทำงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 606 ก 111 ผ 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป ผู้สำเร็จการศึกษาพ.ศ. 2559 ที่ประสงค์จะทำงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 24/01/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ผู้สำเร็จการศึกษาพ.ศ. 2559 ที่ประสงค์จะทำงาน1225020400016583_0.pdf