ชื่อหนังสือ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมอาเซียนในบริบทการเคลื่อนย้ายแรงงานของไทย (ผลงานลำดับที่ 3)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ธ 394 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 81 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป ตามแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ 255-2559) ของกระทรวงแรงงาน,ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านแรงงาระหว่างประเทศ,การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอาเซียน,การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ตามกรอบประชาคมอาเซียนในบริบท การเคลื่อนย้ายแรงงานของเสรี,ผลกระทบจากการค้าบริการด้านแรงงานเสรี,สาขาวิชาชีพภายใต้ข้อตกลงการย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน,เงื่อนไขของกฏหมายของประเทศอาเซียนกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 16/12/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 23020400015461_0.pdf
2ตามแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ 255-2559) ของกระทรวงแรงงาน,ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านแรงงาระหว่างประเทศ,การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอาเซียน1-4128020400015461_1.pdf
3การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ตามกรอบประชาคมอาเซียนในบริบท การเคลื่อนย้ายแรงงานของเสรี,ผลกระทบจากการค้าบริการด้านแรงงานเสรี42-8122020400015461_2.pdf
4ภาคผนวก 5020400015461_3.pdf